Bouwend Nederland

Aannemingsbedrijf Gebrs. van Gageldonk. B.V. is aangesloten bij Bouwend Nederland, de brancheorganisatie voor bouwondernemingen in Nederland. Bouwend Nederland stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden in de sectoren bouw en infrastructuur, het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het verstrekken van informatie en adviezen aan de leden, het verlenen van diensten aan de leden en het creëren van ledenbinding. De vereniging heeft daarvoor drie kerntaken; belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.


Woningborg

Aannemingsbedrijf Gebrs. van Gageldonk. B.V. is aangesloten bij Woningborg Groep. De Woningborg groep is een groep van elkaar aanvullende ondernemingen, die voor de (woning)bouwsector certificering, advisering en toetsing & toezicht realiseert. Dit doen ze door uitstekende garanties, waarborgen en praktische adviezen te geven, die door de hele bouwbranche worden gebruikt bij het realiseren van nog betere woon- en werkomgevingen. Door de risico’s en faalkosten te verminderen, dragen ze dus direct bij aan de kwaliteit van een nog betere woonstandaard. Daar kunt u altijd op rekenen.