Integraal kindcentrum (IKC), Vaartweg 104 in Dongen-Vaart

Contact opnemen
Stichting Initia is de bouwheer van het nog nieuw te bouwen integraal kindcentrum (IKC) in Dongen-Vaart.

In het nieuwe IKC worden de basisschool en de peuteropvang gehuisvest. Op termijn gaat het Jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart ook over naar het IKC. Op basis van het door RO groep uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek is gekozen voor nieuwbouw op de huidige locatie van basisschool St. Agnes. Het schoolbestuur, Stichting Initia, heeft aangegeven zelf op te willen treden als bouwheer. Als bouwheer is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de bouwactiviteiten en communicatie, participatie en afstemming met de buurtbewoners en andere belanghebbenden. Het streven is om het IKC Dongen-Vaart in het schooljaar 2018-2019 in gebruik te nemen.

klik op een foto voor een vergroting